Hem    Om ES    Psykoterapi    Handledning/Konsultation    Utbildning    Kontakt

Nyheter

Existentiella Samtal, Coaching & Psykoterapi
Behöver du någon att samtala med om ett specifikt problem? Från ett existentiellt perspektiv får du hjälp att reflektera kring din livssituation. Vänligen besök existentiellasamtal.com för mer information.

Psychotherapy, Counselling and Consultation are offered in English and French. English: Full professional proficiency. Français: Compétence professionelle limitée.

Känslofokuserad Psykoterapi Har du svårt att uppleva, uttrycka eller förstå dina känslor är du välkommen att boka tid för samtal med känslor i fokus.
Läs mer under Psykoterapi.

Grundkurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi
Utbildningen omfattar 3 inspirerande dagar.
Läs mer

Existentiell coaching
Utbildningen omfattar 10 dagar och leder till certifiering
Läs mer
ES är medlem i:

Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

EXIS <Exis>

Utbildning

EXISTENTIELL GRUNDKURS - Existentiell filosofi, psykologi och terapi/vägledning
Grundutbildning i existentiell filosofi och psykologi ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig både till en intresserad allmänhet och till professionella med olika utbildningsbakgrund. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning. Särskilt studeras den existentiella psykologins relevans för bemötande av personer utsatta för livskriser, utbrändhet, sorg och trauman. Kurskonceptet kan skräddarsys till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Kursen kan utifrån önskemål förläggas till din hemort eller i kombination med konferens utomlands.

Kursen ger:

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre dagar med schemalagd undervisning och varvar föreläsningar, seminarier med övningar i grupp. För mer information vänligen se:
Exi, Institutet för existentiell praktik 

mail:elisabeth.serrander@gmail.com

EXISTENTIELL COACHING OCH SAMTALSMETODIK
För första gången i Sverige erbjuds nu utbildning i existentiell coaching. Du får grundläggande kunskaper om de existensfilosofiska tankesätten, den fenomenologiska hållningen, samtalsmetodik samt en fördjupad förståelse för existentiella frågeställningar. Efter avslutad och godkänd utbildning hos EXI, kan du ansöka om certifiering som "Existentiell coach".

Info:EXI Institutet för Existentiell Praktik

 


Böcker

yogabok
"Ompröva livet" Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur,
Sverige 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur
Sverige 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro. Häftad.
Wahlström & Widstrand,
Sverige, 2006
(ISBN 9146214801)
yogabok
Yoga - att komma till ro. Inbunden.
Wahlström & Widstrand,
Sverige, 2003
(ISBN 914620055X)
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur
Sverige, 2005
(ISBN 91-27-10814-7)
För information, ring 0737274794 eller maila till: elisabeth.serrander@gmail.com