Hem    Om ES    Samtal    Handledning/Utbildning    Kontakt

Böcker

"Ompröva livet!" Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning
Dan Stiwne (red) Studentlitteratur 2009.
Med bidrag av: Oddvar Anfinset, Jan Aronsson, Tomas Bernling, Ann-Margret Bhy, Christina Halldorf, Marianne Josefsson, Anna Milberg, Gunnar Nilsson, Ted Schröder, Elisabeth Serrander och Dan Stiwne.

Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning beskriver samtalsmetoder särskilt lämpade för vår senmoderna tid där många människor känner främlingskap i tillvaron, har tappat bort sin inriktning och känner sig reducerade till funktionsmänniskor. Det grundläggande antagandet är att hur man mår är starkt knutet till hur man inrättat sitt liv och hur väl man lyckas leva detta i en komplex omvärld. Alla människor upplever någon gång att tillvaron skakas om eller kollapsar och man behöver omorientera sig och ompröva sina livsvillkor. När man inte själv eller med hjälp av vänner och naturliga stödpersoner i omgivningen lyckas reda ut sina problem kan existentiell vägledning och terapi hjälpa.

Ompröva livet! beskriver den grundläggande människosynen i existentiell vägledning och terapi, och hur den praktiskt går till med exempel från olika tillämpningsområden.

Boken vänder sig till studerande och utövare av existentiell psykologi, vägledning och terapi, t.ex. blivande och utövande psykologer, läkare, socionomer och sjuksköterskor, men den kan även med behållning läsas av en intresserad allmänhet.

Artikelnr: 33515-01
ISBN: 9789144056845
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2009
Sidantal: 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Böcker

existentiell terapi
Existens och psykisk hälsa
Studentlitteratur, 2018.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur, 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur, 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro.
Wahlström & Widstrand,
2003
Författare Elisabeth Serrander
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur, 2005
Författare Elisabeth Serrander