Hem    Om ES    Samtal    Handledning/Utbildning    Kontakt

Böcker

Existens och psykisk hälsa - om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa
Dan Stiwne (red) Studentlitteratur 2018.
Med bidrag av: Lennart Belfrage Bo Blåvarg Anders Dræby Jonna Lappalainen Carina Håkansson Tomas Kumlin Elisabeth Serrander Peter Strang.

I vår tid breder den psykiska ohälsan ut sig och i debatten om dess uppkomst, vidmakthållande och bot så intar den existentiella ståndpunkten en central roll; hur vi utformar våra liv och hur vi väljer att leva i vardagen har betydelse för vårt psykiska välbefinnande. Lever man inte väl, så mår man inte bra. Men vad är det att leva väl i vår tid? Hur formar man sitt eget öde? Vad ligger utanför vår direkta kontroll och är sådant som vi bara kan förhålla oss till? I denna antologi reflekterar nio erfarna forskare och terapeuter över ämnet Existens och psykisk hälsa. Här ryms frågor om vårt förhållande till våra kroppar, till andra människor, till svåra barndomsupplevelser, till andliga frågor, till kriser, sorg och död. Antologin rymmer också kritiska perspektiv på tidens "diagnostiska kultur" och på de behandlingsalternativ som är förhärskande inom den psykiatriska vården. Några av bidragen visar också på existentiella alternativ till denna vård. "Det är inte lätt att leva väl men det är, oftast, möjligt" – så kunde bokens motto formuleras. Existens och psykisk hälsa vänder sig till alla som intresserar sig för förhållandet mellan livsstil och psykisk hälsa – särskilt existentiell hälsa – såsom psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Men det är också en bok för alla som vill nå en djupare förståelse av centrala livsfrågor

ISBN: 9789144122106
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2018
Sidantal: 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Böcker

existentiell terapi
Existens och psykisk hälsa
Studentlitteratur, 2018.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur, 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur, 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro.
Wahlström & Widstrand,
2003
Författare Elisabeth Serrander
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur, 2005
Författare Elisabeth Serrander