Hem    Om ES    Samtal    Handledning/Utbildning    Kontakt

Nyheter

Existentiell Coaching
Behöver du någon att samtala med om ett specifikt dilemma? Några få möten kan skapa stor förändring.

Psychotherapy, Counselling and Coaching are offered in English. Full professional proficiency.

Känslofokuserad psykoterapi Har du svårt att uppleva, uttrycka eller förstå känslor? Boka tid för samtal med kroppsligt fokus.

Utbildning
Vill du fördjupa din existentiella kompetens?
EXI Institutet för existentiell praktik.
ES är medlem i:

Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

EXIS <Exis>

Handledning och utbildning


Existentiell handledning
Handledningen passar alla slags psykoterapeutiska inriktningar. Den kan ske individuellt eller i grupp samt kompletteras med inslag av kompetensutveckling i form av föreläsningar eller temadagar. Uppdrag kan läggas upp på olika sätt och skifta fokus under arbetets gång utifrån föreliggande behov. Handledningen passar även chefer, ledarskapskonsulter och arbetsgrupper inom kommun, landsting och näringsliv.

Utbildning
EXI, Institutet för existentiell praktik, erbjuder kurser i existentiell coaching samt utbildningar och föreläsningar i existentiell filosofi, psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik.

Info om fortbildning: EXI

Info om existentiell coaching: SEPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Böcker

existentiell terapi
Existens och psykisk hälsa
Studentlitteratur, 2018.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur, 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur, 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro.
Wahlström & Widstrand,
2003
Författare Elisabeth Serrander
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur, 2005
Författare Elisabeth Serrander