Hem    Om ES    Samtal    Handledning/Utbildning    Kontakt

Nyheter

Existentiell Coaching
Behöver du någon att samtala med om ett specifikt dilemma? Några få möten kan skapa stor förändring.

Psychotherapy, Counselling and Coaching are offered in English. Full professional proficiency.

Känslofokuserad psykoterapi Har du svårt att uppleva, uttrycka eller förstå känslor? Boka tid för samtal med kroppsligt fokus.

Utbildning
Vill du fördjupa din existentiella kompetens?
EXI Institutet för existentiell praktik.
ES är medlem i:

Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

EXIS <Exis>

Elisabeth Serrander

foto

Elisabeth Serrander är legitimerad existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare och föreläsare.

Grundläggande utbildningar med psykodynamisk, relationell, affektiv, kognitiv och kroppsorienterad inriktning samt påbyggnader i filosofi och psykologi. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med fokus på människors hälsa, utveckling och välbefinnande. De senaste 25 åren som psykoterapeut och dessförinnan som friskvårdskonsult, dansterapeut, yoga- och meditationslärare.

Intresset för de existensfilosofiska tankegångarna har varit en röd tråd vilket präglat såväl mitt professionella arbete som privata liv. Som en konsekvens av detta har jag engagerat mig inom det existentiella fältet.

Jag medverkade till start av föreningen  SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi och var aktiv i styrelsen 2005-2011, de sista åren som ordförande, numer hedersmedlem.

I samarbete med SEPT skapades kursen Det existentiella samtalet Södertörns Högskola, 2010,där jag var delkursansvarig i många år. I dag handleder och undervisar jag på kursen Existentiell Vägledning, Mälardalens Högskola.

Grundade EXI Institutet för existentiell praktik tillsammans med Ann Lagerström 2014 och introducerade utbildning i existentiell coaching i Sverige.


Böcker

existentiell terapi
Existens och psykisk hälsa
Studentlitteratur, 2018.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur, 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur, 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro.
Wahlström & Widstrand,
2003
Författare Elisabeth Serrander
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur, 2005
Författare Elisabeth Serrander