Hem    Om ES    Samtal    Handledning/Utbildning    Kontakt

Nyheter

Existentiell Coaching
Behöver du någon att samtala med om ett specifikt dilemma? Några få möten kan skapa stor förändring.

Psychotherapy, Counselling and Coaching are offered in English. Full professional proficiency.

Känslofokuserad psykoterapi Har du svårt att uppleva, uttrycka eller förstå känslor? Boka tid för samtal med kroppsligt fokus.

Utbildning
Vill du fördjupa din existentiella kompetens?
EXI Institutet för existentiell praktik.
ES är medlem i:

Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

EXIS <Exis>

Existentiell psykoterapi,
coaching och vägledning

Samtal
Det finns många skäl till att söka kontakt. Ibland är det kopplat till tydliga dilemman, andra gånger en mer diffus upplevelse av att livet inte riktigt känns rätt. Det kan också handla om sådant som händer i relationer, privat eller professionellt. Kanske vill du satsa på personlig utveckling eller står inför ett svårt val? Oavsett skäl, så kan samtalet bidra till att du får en fördjupad förståelse och kunskap om dig själv, din situation och det liv du lever. Under vårt första möte kommer vi överens om vilken form av hjälp du behöver.

Existentiellt perspektiv
Den existentiella inriktningen omfattar ett helhetsperspektiv. Det innebär att vi både fokuserar på de allmänmänskliga livsfrågorna - vad det innebär att leva i världen, i tiden och under olika grundbetingelser - och din specifika livssituation. Förståelse för hur ditt liv har varit bakåt, kan ge dig hjälp att finna motivation att komma vidare framåt. Synsättet betraktar lidande som en del av livet och kriser som möjlighet till förändring. Nya perspektiv öppnar upp vilket ofta ger kraft att omdefiniera eller ompröva situationen.

Känslofokuserad psykoterapi (Emotionfocused psychotherapy)
Känslor utgör ditt snabbaste och effektivaste informationssystem. De berättar direkt för dig vad som är viktigt och vad du kan behöva göra. Känslor hjälper dig knyta an i relationer och är ett betydelsefullt medel för kommunikation. Du har en medfödd förmåga att läsa av andras känslor och att kunna visa känslor är nödvändigt för att andra ska kunna förstå dig. Känslor visar på dina underliggande värderingar och antaganden vilket har avgörande betydelse för hur du lagt upp din vardag, i stort som smått. Samtalen har kroppsligt fokus.


Böcker

existentiell terapi
Existens och psykisk hälsa
Studentlitteratur, 2018.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur, 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur, 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro.
Wahlström & Widstrand,
2003
Författare Elisabeth Serrander
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur, 2005
Författare Elisabeth Serrander