Hem    Om ES    Samtal    Handledning/Utbildning    Kontakt

Nyheter

Existentiell Coaching
Behöver du någon att samtala med om ett specifikt dilemma? Några få möten kan skapa stor förändring.

Psychotherapy, Counselling and Coaching are offered in English. Full professional proficiency.

Känslofokuserad psykoterapi Har du svårt att uppleva, uttrycka eller förstå känslor? Boka tid för samtal med kroppsligt fokus.

Utbildning
Vill du fördjupa din existentiella kompetens?
EXI Institutet för existentiell praktik.
ES är medlem i:

Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

EXIS <Exis>

Välkommen

ES PSYKOTERAPI erbjuder existentiell psykoterapi, coaching och vägledning med fokus på din unika livssituation. I en trygg och lugn atmosfär utforskar och reflekterar vi tillsammans kring de frågor eller dilemman som du själv väljer att ta upp. Målet för samtalen är ökad livskunskap samt en djupare förståelse för och insikt om dig själv, hur du lever eller vill leva ditt liv. Du kan även få professionell handledning eller skräddarsydd utbildning, enskilt eller i grupp. Mottagningen finner du i trivsamma Vasastan, mitt i centrala Stockholm. För mer information om det existentiella perspektivet, vänligen besök SEPT
elisabeth
ELISABETH SERRANDER
Jag är legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, med utbildningar inom olika skolor. Läs mer.
I samtalen arbetar jag utifrån ett existentiellt synsätt vilket är särskilt lämpligt vid livskriser, relationsproblem och dilemman av olika slag, när livet känns svårt eller inte längre meningsfullt. De existentiella frågeställningarna kan även vara av glädje för dig som vill satsa på personlig utveckling, ompröva eller ge livet en ny riktning.

Hur går det till?
Kontakta mig för ett första orienterande och förutsättningslöst samtal, så kan vi närmare undersöka din livssituation och ditt behov av hjälp. Under samtalet försöker jag aktivt lyssna till din egen upplevelse och beskrivning av skälet till att du söker upp mig. Därefter gör vi en överenskommelse om det kommande samarbetet. Ibland räcker några få möten, i andra fall kan en längre kontakt vara mer gynnsam.

Välkommen att kontakta mig via mail till elisabeth.serrander@gmail.com

MOTTAGNING
Blå Vinden
Böcker

existentiell terapi
Existens och psykisk hälsa
Studentlitteratur, 2018.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur, 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur, 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro.
Wahlström & Widstrand,
2003
Författare Elisabeth Serrander
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur, 2005
Författare Elisabeth Serrander