Om ES

Elisabeth Serrander, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare och föreläsare. Jag har utbildningar med psykodynamisk, relationell, affektiv, kognitiv och kroppsorienterad inriktning med påbyggnad i existentiell filosofi och psykologi. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med fokus på människors hälsa, utveckling och välbefinnande. Intresset för de existentiella tankegångarna har varit en röd tråd vilket präglat såväl mitt professionella arbete som privata liv.

Jag medverkade till start av SEPT år 2005 och har var aktiv i styrelsen sedan dess. Ordförande år 2008-2011 samt 2019-2024, numer hedersmedlem. Tillsammans med SEPT skapades kursen Det existentiella samtalet Södertörns högskola 2010, där jag var delkursansvarig i 6 år. Grundade EXI Institutet för existentiell praktik tillsammans med Ann Lagerström 2014, vi introducerade existentiell coaching i Sverige tillsammans med SEPT. I dag handleder och undervisar jag i olika sammanhang, bl.a. på kursen Existentiell Vägledning Mälardalens högskola, Karolinska Institutets vårdprogram, barn-, ungdoms- och äldrepsykiatrin, familjerådgivningar, Stockholms Syncentral och inom SEPTs kursverksamhet.

Min privata mottagning är belägen i Gamla Stan, Stockholm.

Medlem i  SEPTEXISPsykoterapiCentrumAkademikerförbundet och FETE Federation for Existential Psychotherapy in Europe. Sedan juni 2023 invald som member of the honorary advisory board, The Existential Movement.