Om ES

Elisabeth Serrander, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare och föreläsare. Jag har utbildningar med psykodynamisk, relationell, affektiv, kognitiv och kroppsorienterad inriktning med påbyggnad i existentiell filosofi och psykologi. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med fokus på människors hälsa, utveckling och välbefinnande. De senaste 25 åren som psykoterapeut, dessförinnan som friskvårdskonsulent, yoga / meditationslärare och dansterapeut. Intresset för de existentiella tankegångarna har varit en röd tråd vilket präglat såväl mitt professionella arbete som privata liv.

Jag medverkade till start av SEPT, och var aktiv i styrelsen 2005-2011, de sista tre åren som ordförande. Numer hedersmedlem – och ordförande igen sedan 2019. Tillsammans med SEPT skapades kursen Det existentiella samtalet Södertörns högskola 2010, där jag var delkursansvarig i 6 år. Grundade EXI Institutet för existentiell praktik tillsammans med Ann Lagerström 2014, vi introducerade existentiell coaching i Sverige tillsammans med SEPT. I dag handleder och undervisar jag i olika sammanhang, bl.a. på kursen Existentiell Vägledning Mälardalens högskola, Karolinska Institutets vårdprogram, barn-, ungdoms- och äldrepsykiatrin, familjerådgivningar, Stockholms Syncentral och inom SEPTs kursverksamhet.

Min privata mottagning är belägen i Gamla Stan, Stockholm.

Medlem i  SEPTEXISPsykoterapiCentrumAkademikerförbundet och FETE Federation for Existential Psychotherapy in Europe. Sedan juni 2023 invald som member of the honorary advisory board, The Existential Movement.