Böcker

  • Egna böcker om yoga, gravidyoga, meditation och österländsk filosofi. Introduktion till yogans värld med tydliga instruktioner och bilder. Yoga att komma till ro har utgått men kan beställas från mig. Gravidyoga finns i handeln och på nätet.
  • Medförfattare till antologierna: Bara detta liv, Ompröva livet, Existens och psykisk hälsa med texter om existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi där vi författare delar med oss av våra erfarenheter, i teori och från praktik. Fackböckerna kan vara av intresse för dig som är allmänt intresserad av existentiella frågor såväl som för dig som är psykoterapeut / psykolog, oavsett inriktning. Dessa böcker kan beställas via nätet.
  • Medförfattare till Existentiell coaching, en grundläggande och praktisk guide till den existentiella och fenomenologiska samtalsmetodiken. Boken består av två delar, den första delen ger en inblick i den existentiella människosynen och filosofernas tankegångar, den andra delen är upplagd som en handbok. Passar yrkesverksamma som arbetar med existentiella samtal och dem som önskar fördjupa sin existentiella kompetens.

Existentiell coaching
Lagerström, A., Serrander, E.
Studentlitteratur, 2019

Existens och psykisk hälsa, red. Stiwne, D.
Studentlitteratur, 2018

Ompröva livet, red. Stiwne, D.
Studentlitteratur, 2009

Bara detta liv, red. Stiwne, D.
Natur och Kultur, 2008/2020

Yoga – att komma till ro
Serrander, E.
Wahlström & Widstrand, 2006

Gravidyoga – en förlossningsförberedelse
Serrander, E.
Natur och Kultur, 2005

Yoga – att komma till ro
Serrander, E.
Wahlström & Widstrand, 2003