Böcker

Jag är författare till böcker om yoga, meditation och österländsk filosofi samt medförfattare till böcker med existentiellt fokus. Bara detta liv, Ompröva livet och Existens och psykisk hälsa är antologier med texter om existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi där vi författare delar med oss av våra erfarenheter, både teori och praktik.

Boken Existentiell coaching är en grundläggande och praktisk guide till den existentiella och fenomenologiska samtalsmetodiken. Boken består av två delar, den första delen ger en inblick i den existentiella människosynen och filosofernas tankegångar, den andra delen är upplagd som en handbok för yrkesverksamma.

Fackböckerna om existentiell psykoterapi, vägledning och coaching kan vara av intresse både för dig som är allmänt intresserad av existentiella frågor såväl som för dig som har samtalet som yrke eller arbetar som psykoterapeut / psykolog, oavsett inriktning. Dessa böcker kan beställas via nätet. Yoga-böckerna kan du beställa av mig.

Existentiell coaching
Lagerström, A., Serrander, E.
Studentlitteratur, 2019

Existens och psykisk hälsa, red. Stiwne, D.
Studentlitteratur, 2018

Ompröva livet, red. Stiwne, D.
Studentlitteratur, 2009

Bara detta liv, red. Stiwne, D.
Natur och Kultur, 2008/2020

Yoga – att komma till ro
Serrander, E.
Wahlström & Widstrand, 2006

Gravidyoga – en förlossningsförberedelse
Serrander, E.
Natur och Kultur, 2005

Yoga – att komma till ro
Serrander, E.
Wahlström & Widstrand, 2003