Utbildning

EXI Institutet för existentiell praktik erbjuder kurser, utbildningar och föreläsningar i existentiell filosofi, psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. För mer information, se EXI.