Utbildning

EXI Institutet för existentiell praktik, erbjuder kurser, utbildningar och föreläsningar i existentiell filosofi, psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. Jag skräddarsyr kurser och kompetensutveckling utifrån behov och samverkar regelbundet med andra aktörer. För mer information, se EXI.