Handledning

Handledning är något som alla inom människovårdande yrken mår väl av, som stöd i processen och för fortsätt utveckling inom professionen. Den ger vägledning och inspiration till en positiv utveckling i arbetet, ökar tryggheten till dig själv och dina egna bedömningar. Handledningen kan fokusera på konkreta ärenden såväl som på processer och relationer. Min ambition är att skapa ett tryggt klimat där du är välkommen att dela med dig av tankar, känslor och klokskap. Här finns inga rätt eller fel, endast mänsklighet där både kompetens och sårbarhet ingår. När det är gynnsamt delar jag gärna relevanta teorier, tankegångar eller mini-föreläsningar.

Handledningen, som kan ske såväl enskilt som i grupp, skräddarsys efter dina behov. Välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi från SAPUStockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning (2005), med erfarenhet av såväl verksamhets-, process- som utbildningshandledning. Arbetat i många år bland annat på ungdomsmottagningar, högskolor och universitet, psykolog- och psykoterapeut-program, med chefshandledning inom näringslivet samt med grupper inom psykosocialt arbete.