Samtal

Existentiella samtal, psykoterapi och vägledning
Det finns många skäl till att söka kontakt. Ibland är det kopplat till tydliga dilemman, andra gånger en mer diffus upplevelse av att något skaver eller att livet inte riktigt känns rätt. Det kan också handla om sådant som händer i relationer, privat eller professionellt. Kanske vill du satsa på personlig utveckling eller står inför ett svårt val? Oavsett skäl, så kommer samtalet bidra till att du får en ökad kunskap om dig själv och din situation. Under vårt första möte kommer vi överens om vilken form av samtal du behöver. 

Den existentiella inriktningen omfattar ett helhetsperspektiv. Det innebär att vi både fokuserar på de allmänmänskliga livsfrågorna – vad det innebär att leva i världen, i tiden och under olika grundbetingelser – och din specifika livssituation. Förståelse för hur ditt liv har varit bakåt, kan ge dig hjälp att finna motivation att komma vidare framåt. Synsättet betraktar lidande, ångest och kris som en del av livet med en inneboende möjlighet till förändring. Nya perspektiv öppnar upp vilket ofta ger kraft att omdefiniera eller ompröva situationen. Vi utforskar tillsammans kring teman såsom exemplevis ansvar, omsorg, kärlek, val och icke-val, frihet och mening.

Känslofokuserad psykoterapi (Emotionfocused psychotherapy)
Känslor utgör ditt snabbaste och effektivaste informationssystem, de berättar direkt för dig vad som är viktigt och vad du kan behöva göra. De hjälper dig knyta an i relationer och är ett betydelsefullt medel för kommunikation. Du har en medfödd förmåga att läsa av andras känslor och att kunna visa känslor är nödvändigt för att andra ska kunna förstå dig. Att se över känslors betydelse och tydliggöra intention, kan ha avgörande betydelse för ditt välbefinnande.